ŠKARVADOVÁ, Adéla. Tištěný galerijní dozimetr [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-10-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60333. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Michal Veselý.
Uložit do Citace PRO