BABÍKOVÁ, Barbora. Hodnocení vlastností vápenných malt [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60379. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Tomáš Opravil.
Uložit do Citace PRO