ŠPAČEK, Jiří. Optimalizace tvorby konstrukčních týmů pomocí genetických algoritmů [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6046. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Pavel Ošmera.
Uložit do Citace PRO