CHALUPA, Petr. Simulátory laboratorních modelů kuličky a kmeny v prostředí Control Web [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60497. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Miroslav Jirgl.
Uložit do Citace PRO