JAROŠ, Jiří. Simulátory laboratorních modelů bedny, parkoviště a vrtačka v prostředí Control Web [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60511. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Miroslav Jirgl.
Uložit do Citace PRO