NOVÁK, David. Časová konstanta teploměrů [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60517. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Štěpán Foral.
Uložit do Citace PRO