DOFKOVÁ, Jekaterina. Avantgarda 20.-30. let - Praha a Moskva [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60522. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie architektury. Vedoucí práce Vladimír Šlapeta.
Uložit do Citace PRO