PUŠEC, Daniel. Účinky vlhkosti na elektrické vlastnosti silikonového kaučuku [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60529. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Martin Frk.
Uložit do Citace PRO