VAČKÁŘOVÁ, Klára. Biofeedback pomocí 3D proximitního snímače [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60548. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Luděk Žalud.
Uložit do Citace PRO