KOZLOVÁ, Dominika. Segmentace medicínských obrazů s využitím grafové reprezentace [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60551. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Roman Jakubíček.
Uložit do Citace PRO