HRUBÝ, Jan. Algebra duálních kvaternionů v analýze obrazu [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2016 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60561. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jaroslav Hrdina.
Uložit do Citace PRO