MARTIN, Martin. Akustika malých prostorů [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60599. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Schimmel.
Uložit do Citace PRO