BRHEL, Tomáš. Implementace zvukového procesoru FIR s minimálním procesním zpožděním [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60600. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Miroslav Balík.
Uložit do Citace PRO