SIWEK, David. Návrh komunikačního mixu realitní kanceláře [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60629. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO