KOLÁŘ, Radim, Ralf-Peter TORNOW, Jan ODSTRČILÍK a Ivana LABOUNKOVÁ. Registration of retinal sequences from new video-ophthalmoscopic camera. BIOMED ENG ONLINE [online]. BioMed Central, 2016, 15(57), 1-17 [cit. 2020-01-25]. DOI: 10.1186/s12938-016-0191-0. ISSN 1475-925X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60633
Uložit do Citace PRO