ŠIDÁK, Matěj. Využití fuzzy logiky pro hodnocení dodavatelských rizik [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60658. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Petr Dostál.
Uložit do Citace PRO