POLOCH, Gabriel. Využití informačních technologií pro podporu safety managementu v letectví [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-03-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60686. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Miroslav Šplíchal.
Uložit do Citace PRO