KRČÁLOVÁ, Petra. Parní generátor [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-11-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60687. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jan Fiedler.
Uložit do Citace PRO