BOŠTÍK, Petr. Studie průběhu zakázky podnikem [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, 2016 [cit. 2018-11-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60722. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Marie Jurová.
Uložit do Citace PRO