ŠRÁMEK, Zbyněk. Návrh technologie čištění bioplynu pro pohon vozidel pomocí membránové separace [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60761. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Martin Lisý.
Uložit do Citace PRO