VENEROVÁ, Lenka. Návrh konkurenční strategie firmy [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/608. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Bartes.
Uložit do Citace PRO