ŠPAVOR, Peter. Aplikace KAIZEN [online]. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2012 [cit. 2019-01-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6083. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Alois Fiala.
Uložit do Citace PRO