ŠREFL, Martin. Rozšiřování konce trubky za statických a dynamických podmínek [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60868. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Eva Peterková.
Uložit do Citace PRO