RYBÁR, Šimon. Konstrukce průmyslového robotu typu "SCARA" s elektrickými pohony základního kinematického řetězce, umístěnými na základně robotu [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60872. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Zdeněk Kolíbal.
Uložit do Citace PRO