DOLEŽEL, Tomáš. Vliv anorganických plniv na elektrické vlastnosti epoxidových pryskyřic [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60935. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Martin Frk.
Uložit do Citace PRO