SMRČKOVÁ, Markéta. Hybridní kompozity kombinující krátká houževnatá vlákna a částicové plnivo v polymerní matrici [online]. Brno, 2011 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6096. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Petr Poláček.
Uložit do Citace PRO