ABU KHAIT, Yosef. Deformace nástrojových ocelí po kalení ve vakuových pecích [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/60995. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrství. Vedoucí práce Bohumil Pacal.
Uložit do Citace PRO