DURDA, Tomáš. Lasery a jejich využití v civilním / vojenském letectví [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-06-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61009. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Slavomír Vosecký.
Uložit do Citace PRO