SCHÁNILEC, Vojtěch. Magnetická fázová přeměna v prostorově omezených strukturách [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61020. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Vojtěch Uhlíř.
Uložit do Citace PRO