URYČ, Jan. Konstrukční skupiny malého pístového parního motoru s přihlédnutím k pořizovacím a provozním nákladům [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61071. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Škorpík.
Uložit do Citace PRO