VRÁBEL, Jakub. Vliv magnetického pole na vlastnosti laserem buzeného plazmatu [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61117. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce David Prochazka.
Uložit do Citace PRO