ZOUHAR, Aleš. Studie průběhu zakázky v podniku [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61190. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce František Milichovský.
Uložit do Citace PRO