VALIČKOVÁ, Monika. Návrh systému inteligentního řízení domácnosti [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61222. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Viktor Ondrák.
Uložit do Citace PRO