ŠÁRKOVÁ, Lenka. Design manuál jako součást marketingové komunikace [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-10-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61226. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Pavel Mráček.
Uložit do Citace PRO