KULIŠŤÁK, Martin. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61454. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Vladěna Štěpánková.
Uložit do Citace PRO