MORAVANSKÝ, Tomáš. Moja Bakalarska Práca [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61470. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér intermédií. Vedoucí práce Jiří Ptáček.
Uložit do Citace PRO