PROCHÁZKA, Přemysl. Vrstvy [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61473. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. FaVU. Ateliér malířství 1. Vedoucí práce Vasil Artamonov.
Uložit do Citace PRO