KOMORNÍK, Michal. Vliv netspeaku na vývoj anglického jazyka [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61505. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazyků. Vedoucí práce Eva Ellederová.
Uložit do Citace PRO