TRUBÁK, Vojtěch. Zvyšování jmenovité hodnoty proudu spínacích přístrojů s tepelnou vypínací spouští [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61514. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Lukáš Dostál.
Uložit do Citace PRO