BARTOŇ, Vojtěch. Numerické reprezentace proteinových sekvencí pro klasifikaci [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61553. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Denisa Maděránková.
Uložit do Citace PRO