KARNIŠ, David. Měření vlastností obvodů pomocí S parametrů - laboratorní úloha [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61564. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Tomáš Urbanec.
Uložit do Citace PRO