PIROHA, Ladislav. Konstrukce a vlastnosti elektronkového nízkofrekvenčního zesilovače [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-08-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61566. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Josef Šandera.
Uložit do Citace PRO