BALÁK, Martin. Výroba a kalibrace termočlánků [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61637. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Štěpán Foral.
Uložit do Citace PRO