HERMÁNY, Roman. Lineárně polarizovaná štěrbinová anténa pracující v blízkosti lidského těla [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61658. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Patrik Hubka.
Uložit do Citace PRO