KREJČÍ, Pavel. Nekonvenční aplikace tlustých vrstev [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61672. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Ivan Szendiuch.
Uložit do Citace PRO