TROTT, Eduard. Vyhledávání LTR retrotranspozonů v lidském genomu [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61691. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Karel Sedlář.
Uložit do Citace PRO