KLIMEŠOVÁ, Lenka. Vliv vertikalizačního zařízení při měření posturální stability [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61722. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Pavla Horáková.
Uložit do Citace PRO