MORÁVEK, Petr. Senzor plynů založený na uhlíkových nanočásticích [online]. Brno, 2016 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61731. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jan Prášek.
Uložit do Citace PRO