DĚDIČOVÁ, Petra, Pavla RYGELOVÁ, Jiří MAREK, et al., DĚDIČOVÁ, Petra, Pavla RYGELOVÁ, Jiří MAREK a Jan SKŮPA, ed. Otevřený přístup k vědeckým informacím: současný stav v České republice a ve světě [online]. Nakladatelství VUTIUM, 2016 [cit. 2020-07-13]. DOI: 10.13164/book.oa. ISBN 978-80-214-5359-3 (PDF). Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61751
Uložit do Citace PRO