NAVRÁTIL, Petr. Analýza chování konstrukce trativodu z hlediska odvodnění. In: Sborník abstraktů konference Juniorstav 2016 [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2016, s. 1-10 [cit. 2019-08-17]. ISBN 978-80-214-5311-1. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/61760
Uložit do Citace PRO